Privatleasing normalt slitage

Facebooktwittergoogle_plusmail

Vad som räknas som normalt slitage kan vara svårt att definiera så kontrollera vem det är som gör bedömningen och om det finns några kriterier.

Nedan har vi sammanställt lite riktlinjer från ett par olika bilmärken när det gäller på hur de ser på normalt och onormalt slitage vid privatleasing:

Volkswagen VW

Notera att flera områden verkar vara öppet för diskussion t.ex. hur lång en stenskottsskada får vara, hur många slagbucklor per karossdel, hur mycket mönsterdjup som ska vara kvar på däcken och hur många mil det ska vara till nästa servicetillfälle. Se till att pressa din säljare till så förmånligt avtal som möjligt!

1. Kaross, stötfångare och lack
Normalt slitage Ej normalt slitage
Stenskott på motorhuv och front, förenliga med ålder och körsträcka av bilen. Max X mm stora ”stenskottsskador” Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende
Repor som kan poleras bort Repor tillräckligt djupt för att nå underliggande metall eller plastmaterial
Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak Lackering som inte är fackmannamässigt utfört
Mindre bucklor förenliga med ålder och körsträcka av bilen (max X st per karossdel ”slagbucklor”) som kan åtgärdas utan omlackering Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda
2. Glas
Normalt slitage Ej normalt slitage
Mindre märken i glas (”vita prickar”) som inte är i siktfält Stenskott med tecken på sprickbildning
Repor och sprickor i glas
3. Däck och fälg
Normalt slitage Ej normalt slitage
Minst X mm mönsterdjup på både sommar och vinterhjul, inklusive ev reservhjul Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller klämskador på däckets sidor från t ex trottoarkanten
Mindre märken på fälgar. (mindre kantskador utan att fälgen deformerats) Mindre än X mm mönsterdjup, inklusive reservhjul
Regummerade eller olika däck
Sprickor eller ojämnheter i fälgen
4. Inredning
Normalt slitage Ej normalt slitage
Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc Saknad utrustning t ex insynsskydd, skyddsmattor etc
Reparationer fackmannamässigt utfört Rökning i bil
Icke-standard ”handsfree-satser” eller skador orsakade av att sådana borttages
Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage
5. Service och underhåll
Normalt slitage Ej normalt slitage
Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av auktoriserad verkstad och enligt tillverkarens rekommendationer Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens rekommendationer
Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad
Ofullständig servicebok
Mindre än X XXX km kvar till nästa servicetillfälle
Service ej utförd inom rätt tid vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller

 

Renault

Kom ihåg att ett standardavtal är just ett standardavtal. Jämför med andra märken och pressa din säljare till så förmånligt avtal som möjligt. Även om du är rädd om bilen kan du ju ha otur och få dörruppslag på parkeringen till stormarknaden – försök att få t.ex. två per panel att räknas som normalt eller t.ex. 5st på hela bilen.

 

1. Kaross, motorrum, kofångare och lack
Normalt slitage Onormalt slitage
Ytliga stenskott, rispor och rost som inte gått igenom lacken. Fläckar som går att tvätta bort och inte lämnar lackskador, t.ex. fågelspillning (ska göras omedelbart). Max en skada per panel (varje karossdel är lika med en panel, t.ex. huven är en panel.) Bucklor eller repor som påverkar bilens utseende. Mer än en skada per panel även om varje skada för sig inte är betraktad som onormal slitage.
Skadans storlek är 28 millimeter (som en femkrona) och kan poleras bort. Skador som är så djupa att de når den underliggande metallen eller plastmaterialet, rost som bildar bubblor i lacken alternativt genomrostning.
Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak. Lackering som kräver fackmannamässig åtgärd såsom ”smart repair” där man endast fokuserar på det skadade området istället för att lacka om hela panelen.
Mindre bucklor i enlighet med bilens ålder och körsträcka (max en per panel) som kan åtgärdas utan omlackering. Bucklor som kräver fackmannamässig åtgärd såsom ”kallrepraration”, där man ”masserar” ut bucklorna istället för att lacka om panelen.
Smuts som kan tas bort i samband med motortvätt. Rostig kaross/motor.
Blekning från tvätt, väder och vind. Avskrapningar mindre än åtta cm. Avskrapningar större än åtta cm.
2. Däck, fälgar och navkaplsar
Normalt slitage Onormalt slitage
Minst fem millimeters mönsterdjup på både sommar- och vinterhjul, inklusive eventuella reservhjul. Ojämnt eller onormalt däckslitage. Större repor på däck/fälg som kan förkorta brukstiden.
Mindre repor på fälgar (mindre än fyra centimeter långa). Endast mindre kantskador utan att fälgen deformerats. Mindre än fem millimeter mönsterdjup på alla däck, inklusive reservhjul.
Reparerat däck eller olika däck. Hjul saknas.
Sprickor eller ojämnheter i fälgen. Fälgnyckeln saknas.
3. Glas
Normalt slitage Onormalt slitage
Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc. Ytlig smuts som kan åtgärdas vid rekonditionering. Utrustning saknas t.ex. insynsskydd, skyddsmattor etc.
Reparationer som är fackmannamässigt utförda. Rökning i bil eller spår av pälsdjur. Kom ihåg att vissa lukter (såsom kattkiss, hund, rök eller mögel etc.) kan saneras med ozonbehandling. Luftrenaren arbetar med flera olika teknologier, utan filter och kemikalier. Överdragsklädsel kan också ge ett visst skydd mot både dofter och slitage.
Ej borttagna icke-standard-handsfree-satser eller skador orsakade av att sådana.
Hål, revor, rispor eller fläckar som inte kan lagas eller avlägsnas.
4. Service och underhåll
Normalt slitage Onormalt slitage
Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av Peugeot-auktoriserad verkstad enligt Peugeots rekommendationer. Bilen är inte servad enligt Peugeots rekommendationer.
Arbetet är utfört av icke-auktoriserad Peugeot-verkstad.
Serviceboken är ofullständig.
Mindre än 5 000 km kvar till nästa servicetillfälle.
Service har inte utförts inom rätt tid vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller.